Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2013

ladygiba
ladygiba
Co w Tobie jest takiego, że nikt nie potrafi mi Cię zastąpić?
Reposted fromnexxt nexxt viagoraca-czekolada goraca-czekolada
ladygiba
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 
ladygiba
ladygiba
Tak bardzo boję się stracić coś, co kocham, że nie chcę kochać niczego.
— Jonathan Safran Foer
ladygiba
Jeżeli cię stracę - rzekł półgłosem - stracę wszystko.
— "Cisza" Becca Fitzpatrick
ladygiba
Nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to byłaś szczęśliwa.
ladygiba
-A jeśli cię zostawią? Co wtedy zrobisz?
-Umrę.
-Zabijesz się?
-Nie. Umrę w środku.
-Dlaczego?
-Bo dla nich żyję.
— jakaś książka

January 06 2013

ladygiba
- I się pan zakocha?
- Zakochany to byłem z tysiąc razy. Potrafiłem się zakochać i wcale nie dążyć do posiąścia obiektu zakochania. Obiekt wcale nawet nie musiał o tym wiedzieć. Bo ja często się zakochiwałem z powodów zupełnie egoistycznych, terapeutycznych. Pomagało mi to na przykład w pisaniu, w życiu mi to pomagało, dawało inną perspektywę.
— Doroda Wodecka "Mężczyźni rozmawiają o wszystkim" / Świetlicki, strona 217
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viamefir mefir
ladygiba
I podobno inaczej wyglądam, gdy o Tobie mówię. 
Podobno widać, ze mnie ciągnie.
 
— Widać Ciebie we mnie.
Reposted fromkingswayy kingswayy viaparachute parachute

December 28 2012

ladygiba
6057 e55f
Reposted fromdontbemad dontbemad viamefir mefir
ladygiba
Never let me go
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamefir mefir
ladygiba
1613 3318
Reposted fromkonwalia konwalia viailoveyou iloveyou
ladygiba
Nie jest brzydką dziewczynką,
Chociaż może się za taką uważa..
Nie jest też głupia,
Chociaż może takie ma o sobie zdanie..
Mimo, że dopiec czasem potrafi, to często robi to w sposób nieświadomy,
A ja ją kocham, bardzo kocham,
Wierzę że jej się uda.
Wiem w czym tkwi,
Tkwi w niezłym gównie
ale nie śmie zwątpić, bo łatwo zaprzepaści szansę jaką dostała.
Los bywa okrutny, ale też podsunie tabletkę z ratunkiem i wyszepcze, że będzie dobrze. Tylko się nie poddawaj maleńka! Nie zrób tego błędu.
— ja
Reposted fromsatanek10 satanek10 viamefir mefir
ladygiba
6003 2ab8 500
Reposted fromfallintotime fallintotime viamefir mefir

December 24 2012

ladygiba
1816 3a8b
Reposted fromJosette Josette viadiedrunk diedrunk
ladygiba
Czy można uciekać przed czymś,
do czego się biegnie?
— EDA (collarbones)
ladygiba
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viaeta eta
ladygiba
7732 75cc
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viailoveyou iloveyou
ladygiba
Reposted fromszopkowa szopkowa viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl