Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2013

ladygiba
ladygiba
ladygiba
ladygiba
ladygiba
ladygiba
ladygiba
Wszystko mi jedno, byle z Tobą.
Reposted fromtegoniema tegoniema viamefir mefir

January 09 2013

ladygiba
ladygiba
http://25.media.tumblr.com/tumblr_mclvysXa5v1ruqnkqo1_500.jpg
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaparachute parachute
ladygiba
3508 41f3
Reposted frommirabelia mirabelia viamefir mefir
ladygiba
3153 d7f2
eh eh.
Reposted fromsonaive sonaive viaucieknijmi ucieknijmi
ladygiba
kiedy ja właśnie z tej tęsknoty spać nie mogę
ladygiba
-Lubisz sernik?
-A umiesz zrobić?
-Nie. Ale jak lubisz, to ja się nauczę. 
— słodko ♥
Reposted fromnivea nivea viaucieknijmi ucieknijmi
ladygiba
myśli o Tobie wyznaczają serca rytm.
— method massiv - ona
Reposted fromperseweracje perseweracje viailoveyou iloveyou
ladygiba
Nie pisać, a mówić, nie wyobrażać sobie a czuć i dotykać. Pieścić i być pieszczonym. Podobno mam rezerwację na miejsce tuż obok Ciebie?
— Daniel Senderek "SMS. Słowa Mają Siłę" MIŚ
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viailoveyou iloveyou
ladygiba
Gdy kobieta czuje w sobie mężczyznę, to jest seks. Gdy mężczyzna czuje w sobie kobietę, to jest Miłość. 
— Daniel Senderek "SMS. Słowa Mają Siłę" MIŚ
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viailoveyou iloveyou
ladygiba
lubię , gdy nazywasz mnie swoją.
Reposted fromnexxt nexxt viaultrafioletowa ultrafioletowa
ladygiba

A może nie chodzi o romantyczne gesty. Być może romantyczność naprawdę jest przereklamowana i zbędna. Może tak naprawdę chodzi o to, aby mieć pewność. Że on jest, będzie i nie odejdzie z byle powodu. Że można na niego liczyć. Polegać na nim. Czuć się bezpiecznie w znaczeniu psychicznym i fizycznym.

January 07 2013

ladygiba
5072 33ab
Reposted fromuseyourillusion useyourillusion viadiedrunk diedrunk
ladygiba
ukochany mężczyzna-przy nim i serce i ciało zawsze rozgrzane ! ♥
— nie straszna nam nawet zima.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl