Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2013

ladygiba

Gdzieś pośród sześciu miliardów głów,

Dwie pary rąk, dwie pary nóg,

NA ZAWSZE

Reposted fromananas-w-puszce ananas-w-puszce

August 08 2013

ladygiba
A twoje rzęsy łaskoczą mnie w szyję
I czuję, że żyję, nigdy cię nie zostawię
— Pezet
ladygiba
Nieważne ilu chłopaków spojrzy się na mnie, nieważne ilu się podobam, nieważne jak przystojni oni będą, dla mnie najprzystojniejszym jesteś Ty i chcę podobać się właśnie Tobie
— Tylko Ciebie chcę
ladygiba
5477 8803 500
Reposted fromkropq kropq viaucieknijmi ucieknijmi
ladygiba
1116 a643
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viaucieknijmi ucieknijmi

August 05 2013

ladygiba
1200 bd26
Reposted fromretaliate retaliate
ladygiba
Pachniesz inteligencją, a to najbardziej pociągający zapach na świecie
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
ladygiba
Nie wiem, jak inni, ale ja widzę różnicę między "nie chcę, mam dziewczynę" a "nie mogę, mam dziewczynę".
Reposted fromxalchemic xalchemic viaultrafioletowa ultrafioletowa
ladygiba
2793 d9c2 500
Rok temu wyciągnęłam śpiwór przed dom i z kubkiem zielonej herbaty leżałam pół nocy gapiąc się na niebo. 112 spadających gwiazd, 112 marzeń. W tym roku powtórka!
Reposted fromfelicka felicka viadiedrunk diedrunk

January 21 2013

ladygiba
6879 4599
Reposted fromkarambol karambol viaucieknijmi ucieknijmi
ladygiba
ladygiba
Gdybym chciał rżnąć, zostałbym drwalem. Ja ją chciałem
tylko kochać.
— Miś "Sms. Słowa Mają Siłę" D. Senderek
ladygiba
Prawdziwego mężczyznę poznać po tym, jak na Ciebie patrzy, gdy Ty na niego nie patrzysz.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vialoveit loveit
ladygiba
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamefir mefir
ladygiba
Wiesz kiedy człowiek wygląda najgorzej? Kiedy puste ma oczy.
— i.need.you.moblo.pl
Reposted frommefir mefir

January 20 2013

ladygiba
Grabarzu
Gdy grób mi kopać będziesz
Zrób płytki
Bym czuł kiedy pada deszcz
— Dave Mattchews
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viadiedrunk diedrunk
ladygiba
3698 99e4
Reposted fromretaliate retaliate viadiedrunk diedrunk
ladygiba
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope viamishasta mishasta

January 12 2013

ladygiba
ladygiba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl